1. Rekisterinpitäjä

Arctic Smartness Village Oy

Isoaavankatu 1

96500 Rovaniemi

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Arctic Smartness Village sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yritysten lehdistöaineiston jakelu mediaan. Yrityksen toimintaan liittyvien asioiden hoitaminen. Asiakastilausten käsittely. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai mainontaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Maakunta

Titteli

Sosiaalisen median tilien yksilötiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yhteistyökumppaninen kanssa käytävien keskusteluiden ja tiedonvaihdon perusteella yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.Tietoja koostuu myös asiakastilausten yhteydessä asiakkaiden antamista tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoitetietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Arctic Smartness Village Oy:n käyttämä tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Osoitteen haltijalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.